پایان کنفرانس ملی HSE در صنعت ساختمان

پایان کنفرانس ملی HSE در صنعت ساختمان طی روزهای پنجم و ششم دی ماه جاری کنفرانس ملی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در صنعت ساختمان در مجتمع نفت محمودآباد برگزار شد و با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.  اهم موضوعات  بیانیه پایانی کنفرانس به شرح زیر است : اکنون که فرصت مغتنم برگزاری این کنفرانس در…

ادامه مطلب Read More