نکات مهم در طراحی نقشه های تاسیسات مکانیکی

نکات مهم در طراحی نقشه های تاسیسات مکانیکی استفاده از لوله های پوش فیت برای آب باران فقط در شرایط مجاز قطر ونت نباید کمتر از نصف قطر فاضلاب باشد عدم قرارگیری کفشوی بام زیر تجهیزات روی بام عدم استفاده از سیفون برای کفشوی آب باران در بام جدا کردن چاه آب باران از چاه فاضلاب اجرای ونت مستقل برای…

ادامه مطلب Read More