نکات مهم در طراحی نقشه های تاسیسات مکانیکی

نکات مهم در طراحی نقشه های تاسیسات مکانیکی استفاده از لوله های پوش فیت برای آب باران فقط در شرایط مجاز قطر ونت نباید کمتر از نصف قطر فاضلاب باشد عدم قرارگیری کفشوی بام زیر تجهیزات روی بام عدم استفاده از سیفون برای کفشوی آب باران در بام جدا کردن چاه آب باران از چاه فاضلاب اجرای ونت مستقل برای…

ادامه مطلب Read More

پایان کنفرانس ملی HSE در صنعت ساختمان

پایان کنفرانس ملی HSE در صنعت ساختمان طی روزهای پنجم و ششم دی ماه جاری کنفرانس ملی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در صنعت ساختمان در مجتمع نفت محمودآباد برگزار شد و با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.  اهم موضوعات  بیانیه پایانی کنفرانس به شرح زیر است : اکنون که فرصت مغتنم برگزاری این کنفرانس در…

ادامه مطلب Read More